Teka MW 225 - Microondas , 1050 W, 20 litros, color blanco

Teka MW 225 - Microondas , 1050 W, 20 litros, color blanco

Bajada de precio✅Este microondas Teka pasa de 85€ a 66€?

Precio: 66

Precio anterior: 85

Descuento: 22%